Загальна інформація

Грант Іменного Фонду професора Миколи Козюбри для студентів-правників з метою стимулювання наукової роботи серед студентів та заохочення їх до публікації своїх робіт у наукових виданнях.

Щорічний грант надається на конкурсній основі за кращу публікацію студентської роботи у науковому виданні.

Хто може отримати стипендію?

Студент / студентка ФПвН НаУКМА, що:

  • має публікації у наукових виданнях за обумовлений термін (включно з тими, що прийняті до друку);
  • підписав корпоративну угоду.

Що передбачає стипендія?

Грант передбачає отримання одноразової винагороди за кращу публікацію студентської роботи у науковому виданні. Переможець отримає винагороду у розмірі річних відсотків від ендавменту. Розмір ендавменту становить 20000 грн.

Як проходить відбір?

Рішення про нагородження лауреата приймають на засіданні Конкурсної комісії закритим голосуванням простою більшістю голосів після попереднього ознайомлення з поданими на конкурс публікаціями.

Переможець конкурсу оголошується на церемонії Конвокації на факультеті правничих наук.

Грант заснований у 2013 році Миколою Івановичем Козюброю, доктором юридичних наук, професором, член-кореспондентом НАПвН України, суддею Конституційного Суду України, заслуженим юристом України, завідувачем кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук факультету правничих наук НаУКМА, керівником маґістерської програми «Правознавство», кращим викладачем НаУКМА 2012 року.

Є запитання?

Адміністратор — заступник декана ФПвН

Податись

Іменний Фонд професора Козюбри оголошує конкурс на здобуття щорічного гранту у вигляді фінансової підтримки за кращу публікацію студентської роботи у науковому виданні за 2023-2024 навчальний рік

Умови участі у конкурсі:

  • студент основного складу ФПвН (бюджетна або контрактна форма навчання);
  • публікації у наукових виданнях за останні три роки (включно з тими, що прийняті до друку);
  • активна професійна діяльність (брати участь у роботі студентського наукового товариства ФПвН, професійних груп, асоціацій, наукових гуртків, проектів тощо);
  • підписання корпоративної угоди.

Порядок подання заяв на розгляд Конкурсній комісії

До 31 травня 2024 року включно претенденти подають до Конкурсної комісії такі документи:

  • заяву на участь у конкурсі на ім’я декана ФПвН у довільній формі із зазначенням вихідних даних публікації;
  • копію опублікованої наукової роботи (або копію наукової роботи та доказ того, що вона прийнята до друку);
  • резюме.

Рішення про нагородження лауреата приймають на засіданні Конкурсної комісії після попереднього ознайомлення з поданими на конкурс публікаціями.

Інформацію про присудження нагороди на підставі рішення конкурсної комісії засновник фонду Микола Іванович Козюбра або його представник оприлюднить під час церемонії Конвокації 28 червня 2024 року.

Переможці та історія

2017/2018 - Тетяна Подоляка, студентка 2 р.н. БП “Право”

2016/2017 - не було обрано.

2015/2016 - Христина Франчук, студентка 3 р.н. БП “Право” та Віталій Трачук, студент 3 р.н. БП “Право”.

2014/2015 - Микита Євстіфеєв, студент 1 р.н. БП “Право”

2013/2014 - Ярослав Брич, студент 3 р.н. БП “Право”

2012/2013 - Андрій Москалюк, студент 4 р.н. БП “Право”