Кафедра створена у 2019 році для подальшої реалізації програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Ця спеціальність була впроваджена в НаУКМА у 2017 році, а 2021 року відбувся її перший випуск бакалаврів у галузі міжнародних відносин, а також перший набір на магістерську програму з міжнародних відносин. Восени 2023 р. року кафедра міжнародних відносин здійснила перший набір на свою PhD програму.

Філософія навчання на кафедрі полягає у максимальному сприянні індивідуальному професійному та інтелектуальному розвитку студентів, розвитку їхніх аналітичних здібностей, партнерських стосунках між студентами і викладачами, відкритості та креативності. Унікальність програми полягає в тому, що вона дозволяє випускникам стати професійними аналітиками міжнародних відносин і зовнішньої політики. Кафедра також активно залучає найкращих в Україні фахівців з аналізу міжнародних відносин і зовнішньої політики, що також сприяє професійному розвитку студентів.

Протягом чотирьох років навчання на бакалавраті студенти вивчають теорію і практику міжнародних відносин і дипломатичної служби, принципи транснаціональних і транскордонних відносин, зовнішню політику окремих держав, міжнародні організації, міжнародні комунікації, особливості державного управління і політичних режимів в окремих країнах та міжнародних регіонах у взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародну безпеку та конфлікти, методи політичної аналітики. До того ж студенти можуть скористатися з широкого спектру дисциплін вільного вибору, в тому числі й тих, що пропонуються іншими кафедрами Могилянки.

Штатні викладачі кафедри мають вчені ступені докторів і кандидатів наук, до викладання залучаються провідні дослідники міжнародних відносин і зовнішньої політики з найвідоміших аналітичних центрів країни, практики дипломатичної роботи, іноземні викладачі та спеціалісти.

Особливий наголос також робиться на опануванні іноземних мов: англійська мова, що є однією з двох робочих мов НаУКМА, вивчається загалом близько 800 годин на загальних і спеціальних мовних курсах, до того ж література та джерела до більшості курсів – англійською мовою, деякі викладачі також проводять свої заняття англійською, починаючи з 2-го року навчання.

Усім студентам пропонується на вибір друга іноземна мова – німецька, французька, іспанська та інші мови, що залежить від наявності викладачів і побажання студентів. Загальний обсяг вивчення другої іноземної мови – 900 годин.

Студенти кафедри міжнародних відносин беруть активну участь у житті кафедри, факультету і Могилянки в цілому, проводять змагання, конкурси, конференції, запрошують з гостьовими лекціями цікавих науковців. Клуб студентів-міжнародників згуртовує навколо себе найактивнішу частину студентства кафедри, як і клуб Моделі ООН, що також активно співпрацює з колегами з Українського католицького університету.

У 2017 р. у НаУКМА була розпочата підготовка фахівців з міжнародних відносин на рівні бакалаврів, тоді ще у складі кафедри політології, до створення окремої кафедри міжнародних відносин. В основу освітньої програми була покладена ідея підготовки майбутніх працівників у сфері міжнародних відносин зі знаннями і вміннями аналізу зовнішньої та міжнародної політики. Бакалаврська програма дозволила закласти основи знань і вмінь таких фахівців, але не завершити повною мірою їх професіоналізацію. Тому в 2020 році було вирішено відкрити ОНП (рівень магістра) зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Першим гарантом програми став О.П. Дем’янчук, а після його призначення в.о.декана ФСНСТ гарантом стала проф. О.М. Гриценко. Досвід кафедри політології НаУКМА, випускники якої, отримавши знання і вміння в галузі аналізу й дослідження політики на додаток до теоретичної політологічної бази, успішно працюють в різноманітних міжнародних організаціях та аналітичних центрах, а також досвід нашої бакалаврської програми надихнув нас на відкриття магістерської програми із акцентом на підготовку висококваліфікованих аналітиків. Ми виходили з того, що сучасні процеси у світовій політичній системі, швидкі зміни в міжнародній політиці, виклики, які постають перед розробниками зовнішньої політики країни через часом радикальні зміни в політиці внутрішній, вимагають від фахівців у цій галузі знань і вмінь з аналізу політики, виявлення проблеми внутрішнього і міжнародного характеру, розробки заходів з їх вирішення та прогнозування можливих результатів таких заходів. Подібні підходи до підготовки фахівців з МВ можна було знайти в програмах таких відомих університетів, як Джорджтаун та Стенфорд, де поряд з традиційними підходами існують, приміром, програми з міжнародної публічної політики. Значну консультативну, методологічну та наукову допомогу в ході підготовки програми до ліцензування надали вчені й фахівці з Одеського НУ ім. І.І.Мечнікова, Чернівецького НУ ім. Ю.Федьковича, Дипломатичної академії України, Віденської дипломатичної академії, окремі вчені й дипломати. Завдяки їм був сформований перший проєкт навчального плану, проведено його обговорення на розширених засіданнях кафедри міжнародних відносин НаУКМА. У 2021 році був проведений перший набір на цю програму – в екстремальних умовах карантинних обмежень вдалося взяти на навчання перших пʼять студентів. Початок навчання відбувався в умовах пошуку і залучення відповідних фахівців для викладання дисциплін за затвердженою програмою. На кафедрі на додаток до фахівців з міжнародних відносин зʼявилися викладачі, для яких аналіз публічної політики є предметом теоретичних досліджень і практичного здійснення. Повномасштабне вторгнення росії негативно позначилося на провадженні навчання через значні перешкоди для нормального спілкування викладачів зі студентами, проведення практичних занять, виконання завдань. Попри все, нам вдалося успішно завершити перший навчальний рік і продовжити набори на програми кафедри.

Восени 2023 р. кафедра міжнародних відносин здійснила набір на свою PhD програму, гарантом якої є Т.С. Кисельова, яка має значний міжнародний досвід навчання (DPhilOxon), викладання і дослідження (Базельський університет, swisspeace тощо). Програма орієнтована на міждисциплінарні дослідження сучасних трендів і тенденцій міжнародних відносин.

ЄКТС