Публікації

2022

Авторські та колективні монографії

 • Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Доля історичного пізнання та долі істориків : [кол. монографія] / [K. Grysińska-Jarmuła, В. Ю. Арістов, Г. М. Виноградов ; редкол.: О. І. Журба (відп. ред.) та ін.] ; Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2022. – 291 с.
 • Українське суспільство в 1960–1980-х рр. : історичні нариси : колективна монографія / [О. Бажан, П. Бондарчук, Я. Верменич та ін.] ; відп. ред. В. Даниленко ; упоряд.: В. Крупина, М. Смольніцька ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Інститут історії України, 2022. – 958 с.
 • Шандра В. С. Україна в XIX столітті : доба модернізації / [Валентина Шандра, Олена Аркуша] ; Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України. – Київ : Академперіодика, 2022. – 703, [4] с., [68] арк. іл. – https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.466.706.
 • Шандра В. С. Україна в XIX столітті : людність та імперії / [Валентина Шандра, Олена Аркуша] ; НАН України, Ін-т історії України НАН України. – Київ : Академперіодика, 2022. – 431, [4] с., [48] арк. іл. – https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.461.436.

 

Cтатті

 • Aristov V. When and how did Volodymyr Vsevolodovyč become Monomachos? / Vadym Jurijovyč Aristov // Studi Slavistici. – 2022. – T. 19, Issue 2. – P. 7–26. – https://doi.org/10.36253/Studi_Slavis-12859. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25017
 • Арістов В. Ю. Чи хрестили киян у Почайні? / Вадим Арістов // Ruthenica. – 2022. – № 17. – С. 119–121. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25023
 • Аристов В. Ю. «Ученик Акима» Ефрем, «иже ны учаше» / Вадим Аристов // Palaeoslavica. – 2022. – Vol. 30, no. 1/2. – Р. 49–60.
 • Арістов В. Ю. Скільки церков «погоріло» у київській пожежі 1017 року? / Арістов В. Ю., Дегтяренко М. О. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2022. – Т. 5. – С. 80–86. – https://doi.org/10.18523/2617-3417.2022.5.80-86. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24757
 • Бажан О. Г. Охоронець компартійно-державної еліти Радянської України (майор державної безпеки Петро Григорович Шостак-Соколов) / Олег Бажан, Вадим Золотарьов // Краєзнавство. – 2022. – № 1/2. – С. 48–62. – https://doi.org/10.15407/kraieznavstvo2022.01-02.048. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25049
 • Бажан О. Г. «Штатний кат» (штрихи біографії чекіста Федора Удодова-Орлова) / Олег Бажан, Вадим Золотарьов // Південний Захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах = Юго-Запад. Одессика : историко-краеведческий научный альманах / Національна спілка краєзнавців України, Асоціація європейської культури «Золота акація» ; [голов. ред. Савченко В. А.]. – Одеса : Друкарський дім, 2022. – Вип. 32. – С. 200–213. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24598
 • Бажан О. Г. Масові операції НКВС у Сквирському районі Київської області 1937–1938 рр.: виконавці та жертви / Олег Бажан // Старожитності Лукомор’я. – 2022. – № 4 (13). – С. 75–85. – https://doi.org/10.33782/2708-4116.2022.4.169. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24689
 • Бажан О. Г. Агентурна справа «Духовні»: НКВС проти УАПЦ / Олег Бажан // Православ’я в Україні : збірник статей : до 300-річчя з Дня народження преподобного Паїсія Величковського та Григорія Савича Сковороди / [редкол.: Митрополит Київський і всієї України Епіфаній (співголова) та ін.] ; Українська православна церква, Київська православна богословська академія [та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський : Рута, 2022. – C. 255–266. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25311
 • Бажан О. Г. Українські дисиденти в умовах радянської кримінально-виконавчої системи / Бажан О. Г. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2022. – Т. 5. – С. 37–46. – https://doi.org/10.18523/2617-3417.2022.5.37-46. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24762
 • Hnatiuk A. Die neue Nähe und ihre Wurzeln : Polen und die Ukraine in Literatur und Gesellschaft / Ola Hnatiuk // Osteuropa. – 2022. – Vol. 72, Issue 6/8. – P. 311–322. – https://doi.org/10.35998/oe-2022-0168.
 • Григорєва Т. Ю. Творення «пам’яті» про Хотин-1621 у київських церковних текстах і козацьких літописах XVII – початку XVIII ст. / Тетяна Григорєва // Український історичний журнал. – 2022. – № 1. – С. 154–169. – https://doi.org/10.15407/uhj2022.01.154. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23733
 • Диса К. Л. Поклон із Києва: київські туристичні листівки кінця ХІХ – початку ХХ століття: створення, контент і використання / Диса К. Л. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2022. – Т. 5. – С. 107–112. – https://doi.org/10.18523/2617-3417.2022.5.107-112. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24754
 • Маслійчук В. Л. Білгородські митрополити і «черкаські звичаї»: книга та школа / Володимир Маслійчук // Київська Академія. – 2022. – Вип. 19. – С. 153–176. – https://doi.org/10.18523/1995-025X.2022.19.153–176. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24625
 • Хамрай О. О. Бібліотечно-бібліографічна класифікація літератури Фонду юдаїки Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Олексій Олександрович Хамрай // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2022. – Вип. 29. – С. 263–280. – https://doi.org/10.15407/rksu.29.263. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24906
 • Шандра В. С. Видавнича діяльність земств українських губерній як ознака самоврядування / Шандра В. С. // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / голов. ред. В. М. Бойко ; Інститут законодавства Верховної Ради України [та ін.]. – Чернігів, 2022. – № 9. – С. 176–183. – https://doi.org/10.5281/zenodo.5652223. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25057
 • Shlikhta N. Antireligiöse Verfolgung, Vereinigung und Ukrainisierung: Kirchen in der sowjetischen Ukraine / Natalia Shlikhta // Religion und Gesellschaft in Ost und West (RGOW). – 2022. – Nr. 8/9. – S. 30–33.
 • Шліхта Н. В. Пострадянська «амбівалентність свідомості» української молоді (за матеріалами опитування «Радянське минуле та його вплив на життя сучасної молоді») / Шліхта Н. В. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2022. – Т. 5. – С. 62–69. – https://doi.org/10.18523/2617-3417.2022.5.62-69. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24759
 • Яременко М. В. Вірогідне, можливе та малоймовірне про студентські роки Григорія Сковороди / Максим Яременко // Київська Академія. – 2022. – Вип. 19. – С. 11–35. – https://doi.org/10.18523/1995-025X.2022.19.11–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24631

 

Матеріали конференцій

 • Бажан О. Г. Дисидентський рух в Українській РСР: шляхи формування та основні напрямки діяльності / Бажан О. Г. // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання вдосконалення законодавства України у сучасних умовах розвитку держави», присвячена пам’яті професора Леоніда Васильовича Багрія-Шахматова, м. Одеса, 20 травня 2022 року / Одеський національний морський університет [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М. А., 2022. – С. 13–17. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24920
 • Гірік С. І. Оцифрування української єврейської періодики: виклики й можливості / Гірік Сергій Іванович // Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4–6 жовтня 2022 р.) / [відп. ред. О. М. Василенко] ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Асоціація бібліотек України. – Київ, 2022. – C. 532–535. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24267

 

Інше

 • Арістов В. Ю. Вчений як святий: створення академічного культу О. О. Шахматова / В. Ю. Арістов // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Доля історичного пізнання та долі істориків : [кол. монографія] / [редкол.: О. І. Журба (відп. ред.) та ін.] ; Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2022. – C. 86–105. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25025
 • Арістов В. Ю. Чи має підстави «антинорманська теорія» походження Русі? / Вадим Арістов // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками : у 2-х кн. / упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2022. – Кн. 1, розд. 2. – С. 256–258. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25066
 • Арістов В. Ю. Як відбувалася взаємодія Русі і степових народів до монгольського завоювання? / Вадим Арістов // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками : у 2-х кн. / упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2022. – Кн. 1, розд. 2. – С. 264–265. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25067
 • Арістов В. Ю. Чи руйнував Київ і «переносив столицю» Русі Андрій Боголюбський? / Вадим Арістов // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками : у 2-х кн. / упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2022. – Кн. 1, розд. 2. – С. 259–261. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25026
 • Бажан О. Г. Що спричинило і якими є наслідки російсько-українських газових воєн? / Олег Бажан // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками : у 2-х кн. / упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2022. – Кн. 1, розд. 1. – С. 117–119. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25061
 • Бажан О. Г. У чому полягає деколонізація в українському публічному просторі в умовах російсько-української війни? / Олег Бажан // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками : у 2-х кн. / упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2022. – Кн. 1, розд. 1. – С. 109–111. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25060
 • Бажан О. Г. Чому Росія визнана країною-спонсором тероризму? / Олег Бажан // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками : у 2-х кн. / упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2022. – Кн. 2, розд. 8. – С. 1448–1449. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25055
 • Бажан О. Г. Чому жодна з українських церков не мала шансів на легітимне існування в СРСР? / Олег Бажан // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками : у 2-х кн. / упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2022. – Кн. 2, розд. 6. – С. 1204–1207. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25054
 • Бажан О. Г. Рух опору як частина радянського повсякдення / Олег Бажан // Українське суспільство в 1960–1980-х рр. : історичні нариси : колективна монографія / відп. ред. В. Даниленко ; упоряд.: В. Крупина, М. Смольніцька ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Інститут історії України, 2022. – Розд. 10. – С. 707–775. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25104
 • Гнатюк О. Пам’ять замість параду / Оля Гнатюк // Друга світова : роздуми через вісім десятиліть / упоряд. Ігор Винокуров ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства, Центр європейських гуманітарних досліджень. – Київ : Дух і Літера, 2022. – C. 177–179.
 • Затилюк Я. В. Якими є основні теми і сюжети московсько-української війни за «києво-руську спадщину»? / Ярослав Затилюк // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками : у 2-х кн. / упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2022. – Кн. 1, розд. 2. – С. 262–263. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25074
 • Затилюк Я. В. Чому хрещення князем Володимиром Русі вважається підмурком української державності? / Ярослав Затилюк // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками : у 2-х кн. / упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2022. – Кн. 1, розд. 2. – С. 253–255. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25073
 • Затилюк Я. В. Як оцінити політичні та військові звитяги гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (1616–1622) – «грози московитів» і патрона української церкви? / Ярослав Затилюк // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками : у 2-х кн. / упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2022. – Кн. 1, розд. 2. – С. 287–289. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25072
 • Затилюк Я. В. Як український князь Костянтин Іванович Острозький переміг московитів у битві під Оршею 1514 р.? / Ярослав Затилюк // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками : у 2-х кн. / упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2022. – Кн. 1, розд. 2. – С. 285–286. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25069
 • Descubriendo Ucrania : su pueblo, su historia y su cultura / [Oleksii Sokyrko, Fabian Baumann, Stephan Rindlisbacher, Oksana Klymenko et al.] ; editado y compilado por Olena Palko y Manuel Férez Gil. – 1a ed. – Beccar : Poliedro Editorial de la Universidad de San Isidro, 2022. – 219 p.
 • Klymenko O. La Ucrania soviética en las décadas de 1920 y 1930: hacia un “hombre nuevo” / Oksana Klymenko, Roman Liubavskyi // Descubriendo Ucrania : su pueblo, su historia y su cultura / editado y compilado por Olena Palko y Manuel Férez Gil. – 1a ed. – Beccar : Poliedro Editorial de la Universidad de San Isidro, 2022. – P. 48–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23900
 • Скальський В. В. Чому бій під Крутами став символом протидії українців російській агресії? / Віталій Скальський // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками : у 2-х кн. / упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2022. – Кн. 1, розд. 4. – C. 652–654. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24901
 • Скальський В. В. Як поводились російські більшовицькі війська в Україні в лютому 1918 р.? / Віталій Скальський // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками : у 2-х кн. / упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2022. – Кн. 1, розд. 4. – C. 649–651. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24902
 • Скальський В. В. Хто представляв російську меншину в Українській Центральній Раді? / Віталій Скальський // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками : у 2-х кн. / упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2022. – Кн. 1, розд. 4. – C. 629–630. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24903
 • Випробовуючи долю, гартуючи волю : Україна й українці в XX – на початку XXI ст. : у трьох книгах / [Єфіменко Г. Г., Даниленко В. М., Головко В. В. ... Скальський В. В. та ін.]. – Вид. 2-ге. – Київ : Кліо, 2022. – 3 кн.
 • Сотий день спротиву агресії Росії : Facebook-рефлексії / упоряд.: В. Скальський ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2022. – 71 с.
 • Аркуша О. Г. Яке значення мала Перша світова війна для української людності? / Олена Аркуша, Валентина Шандра // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками : у 2-х кн. / упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2022. – Кн . 1, розд. 3. – C. 572–578. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24905
 • Шандра В. С. Якою була участь українців у російсько-японській війні 1904–1905 рр.? / Валентина Шандра // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками : у 2-х кн. / упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2022. – Кн. 1, розд. 3. – C. 558–559. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24904
 • Шандра В. С. Якою була участь українців у російсько-турецьких війнах? / Валентина Шандра // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками : у 2-х кн. / упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2022. – Кн. 1, розд. 3. – C. 515–519. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25029
 • Шандра В. С. Чому Російській імперії вдалося мобілізувати українське козацтво для участі в наполеонівській війні 1812 р., придушенні Листопадового повстання 1830 р. та Східній (Кримській) війні 1853–1856 рр.? / Валентина Шандра // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками : у 2-х кн. / упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2022. – Кн. 1, розд. 3. – C. 501–505. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25032
 • Шандра В. С. Навіщо Російська імперія створювала військові поселення на українських територіях? / Валентина Шандра // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками : у 2-х кн. / упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2022. – Кн. 1, розд. 3. – C. 461–463. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25035
 • Шандра В. С. Які військові повинності відбувала людність українських земель упродовж ХІХ – початку ХХ ст.? / Валентина Шандра // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками : у 2-х кн. / упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2022. – Кн. 1, розд. 3. – C. 450–452. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25056
 • Шандра В. С. Які війни на території України ХVIII – початку ХХ ст. будуть вважатися визвольними, а які – загарбницькими? / Валентина Шандра // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками : у 2-х кн. / упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2022. – Кн. 1, розд. 3. – C. 439–440. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25053
 • Лівій Т. Від заснування Міста : книги I–V / Тит Лівій ; пер. [з латин., покажчик та післямова] Наталі Яковенко. – Вид. 1-ше. – Київ : Laurus, 2022. – 382, [1] с. : іл.
 • Яременко М. В. Як українське духовенство вигадувало Росію / текст Максим Яременко, колажі Anna LEE // Локальна історія. – 2022. – № 2. – С. 24–29.
 • Treasures of Ukraine: a nation’s cultural heritage / Andrey Kurkov, Andriy Puchkov, Christian Raffensperger, Diana Klochko, Maksym Yaremenko, Alisa Lozhkina, Myroslava M. Mudrak, Oleksandr Soloviev, Victoria Burlaka – London : Thames & Hudson, 2022. – 255 p. : ill.
 • Yaremenko M. The Ukrainian Baroque era / Maksym Yaremenko // Treasures of Ukraine: a nation’s cultural heritage / Andrey Kurkov, Andriy Puchkov, Christian Raffensperger, Diana Klochko, Maksym Yaremenko, Alisa Lozhkina, Myroslava M. Mudrak, Oleksandr Soloviev, Victoria Burlaka. – London : Thames & Hudson, 2022. – P. 108–133.

ЄКТС