Проєкти освітніх програм

Проєкт освітньо-наукової програми

"Історія"  спеціальності 032 Історія та археологія  другого (магістерського) рівня вищої освіти

Відгуки, зауваження й пропозиції просимо надсилати гарантові освітньо-наукової програми або заповнити форму до 1 вересня 2022 року.