Загальна інформація

Завідувач кафедри Чернобровкін Володимир Миколайович
професор, доктор психологічних наук.
тел. 425-31-24

Методист: Людмила Василівна Музиченко
корпус 4, кімната 251 (044) 425 31 24
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освітні та освітньо-наукові програми з психології НаУКМА мають на меті підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців, здатних працювати за найкращими світовими стандартами, зберігаючи та творчо розвиваючи головні досягнення вітчизняної психологічної науки.

Кафедра готує фахівців на бакалаврському, магістерському та PhD рівнях.

Кафедра психології та педагогіки була створена як випускова за спеціальністю 053 "Психологія" 28 серпня 2015 року.

Склад кафедри налічує 11 викладачів та одного співробітника.

Серед викладачів кафедри три доктори наук, три професори, чотири кандидати наук, один PhD з медицини, два старші викладачі.

Коло наукових інтересів кафедри психології та педагогіки охоплює дослідження таких психологічних проблем, як психологія конфліктів та медіація, психологія прийняття рішень, психосемантичні аспекти психології особистості, проблеми клінічної психології та психотерапії (в тому числі в контексті травми війни), психологічні аспекти резилієнс і психічного здоров’я особистості в умовах кризових подій, емоційно-вольова саморегуляція особистості у надзвичайних ситуаціях, психолого-педагогічні умови професійного становлення майбутніх фахівців.

Щорічно на базі центру проходять Міжнародні науково-практичні конференції за тематикою «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика», матеріали яких видаються у спеціальних збірниках.

Наукова тематика кафедри: "Психологічні умови та механізми функціонування особистості в реаліях сучасного українського суспільства"

Термін виконання: 12.2021-12.2025

Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: 0121U114361

При кафедрі працює Центр дослідження конфліктів та психоаналізу, який очолює кандидат філософських наук, професор А. М. Гірник. В НаУКМА працює також Центр психічного здоров'я та психосоціального супроводу, в якому працюють викладачі кафедри.

Викладачі кафедри публікують результати своїх наукових досліджень у фахових та наукометричних виданнях України та світу, є авторами монографій, навчальних та методичних посібників.

Кафедра підтримує та розширює наукові зв’язки з провідними науково-дослідними та навчальними установами України, а також з міжнародними гуманітарними організаціями та вищими навчальними і науковими закладами інших країн, серед яких – Університет Джонса Хопкінса (США), Міжнародний медичний корпус, ЮНІСЕФ та ін.

Кафедра випускає періодичне видання «Психологія та психосоціальні інтервенції», де публікуються результати науково-дослідних робіт, теоретичних та емпіричних досліджень учених, науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрів, студентів, присвячених широкому колу питань сучасної психологічної науки.

Викладачі

Богданов Сергій Олександрович,
старший викладач

Боднар Алла Яківна,
кандидат психологічних наук, доцент

Брик Оксана Михайлівна,
старший викладач

Бушай І.М.,
доктор психологічних наук, професор

Гірник Андрій Миколайович,
кандидат філософських наук, професор

Голубєва Марія Олександрівна,
кандидат педагогічних наук, доцент

Копець Людмила Володимирівна,
кандидат психологічних наук, доцент

Поліщук С.А.,
кандидат психологічних наук, доцент 

Чернобровкін Володимир Миколайович,
доктор психологічних наук, професор

Чернобровкіна Віра Андріївна,
доктор психологічних наук, доцент

Яковенко Ольга Валентинівна,
старший викладач

Освітні програми

Освітні програми

Затверджені програми