Загальна інформація

Веб-сайт: https://hcm.ukma.edu.ua/

Завідувачка кафедри: Черниш Тетяна Георгіївна, PhD
тел. 463 66 68

Методист: Світлана Станіславівна Михайленко
корпус 8, кімната 4
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Школа управління в охороні здоров’я була створена влітку 2023 року разом із створенням нового Факульету охорони здоров’я, соціальної роботи та психології, хоча освітньо-наукова програма «Менеджмент в охороні здоров’я» існувала з 2004 року. Магістерська програма розроблена за підтримки Маастрихтського університету (Нідерланди), де основною методикою навчання є проблемно-орієнтоване навчання, що також має місце і на магістерській програмі.

Кафедра готує фахівців на магістерському рівні за спеціальністю 073 "Менеджмент" 

Склад кафедри налічує 8 викладачів та одного співробітника.

Серед викладачів кафедри професори, кандидати наук, PhD, а також викладачі з потужним управлінським досвідом: заступники Міністра охорони здоров’я України, заступники Національної служби здоров’я України, радники Міністра тощо.

Школа співпрацює з україно-швейцарським проєктом «Розвиток медичної освіти», Українським центром охорони здоров’я, що привносять ті змістовні компоненти в програму, які пов’язані з реформою в охороні здоров’я 2018 – 2020 рр., залучаючи гостьових викладачів, які брали безпосередню участь в процесах реформи, а також привносячи кейси, на яких побудовані семінарські заняття.

Навчальний процес спрямований на студентоцентроване навчання для набуття компетентностей, достатніх для розв’язання проблем у професійній галузі, стимулювання самонавчання, самоорганізацію та розвиток, поєднання навчальної та наукової діяльності, дотримання принципів академічної свободи та академічної доброчесності. Використовуються інтерактивні, проектні, саморозвиваючі, колективні та інтегративні технології навчання.

Викладачі

Ануфрієва Валентина Володимирівна
PhD

Ігнащук Олена Вікторівна
доцент, кандидат медичних наук

Ковтонюк Павло Анатолійович
старший викладач

Малачкова Наталія Валентинівна
професор, кандидат медичних наук

Рябцева Наталія Сергіївна
старший викладач

Хренов Матвій Володимирович
старший викладач

Черниш Тетяна Георгіївна
PhD

Шваб Марія Сергіївна
старший викладач

Проєкти освітніх програм

Проєкт освітньо-професійної програми «Менеджмент в охороні здоров'я» за спеціальністю 075 Менеджмент другого (магістерського) рівня вищої освіти

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 22 квітня 2024 року на адресу гаранта програми або подати через електронну форму.

Гарант програми: Черниш Т.Г. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.