Навчальні приміщення Національного університету «Києво-Могилянська академія» розташовані на чотирьох майданчиках за адресою: вул. Сковороди, 2 та 14, вул. Волоська, 8/5 та 10, вул. Набережно-Хрещатицька, 27, вул. Глазунова, 2/4.

Усі приміщення НаУКМА відповідають санітарним нормам, правилам пожежної безпеки, нормам з охорони праці, перебувають у задовільному санітарно-технічному стані й забезпечені необхідним обладнанням.

Навчання в університеті здійснюється в 11 навчальних корпусах, бібліотеці ім. Антоновичів та приміщеннях Культурно-мистецького центру (КМЦ), загальною площею будівель 66 928,1 кв. метра. Загальна площа навчальних приміщень становить 14 754,3 кв. метра.

Загальний контингент здобувачів вищої освіти становить (на 01.04.2023 р.) 4703 особи, з них: бакалаврів — 3873, магістрів — 830, аспірантів — 196.

Кількість площ навчально-лабораторних приміщень на 1 здобувача становить: 3,1 кв. метра.

У навчальному процесі використовуються 167 аудиторій, зокрема:

 • лекційні та аудиторні приміщення — 95 (з них обладнані аудіо-, відеотехнікою — 35);
 • навчальні лабораторії — 23;
 • спеціалізовані комп’ютерні лабораторії — 32;
 • спеціалізовані кабінети — 13;
 • спортивні зали — 4.

Навчальний процес переважно забезпечується обладнанням, приладами, інструментами та матеріалами згідно із вимогами навчальних планів і програм навчальних дисциплін. Зокрема університет має:

 • потужну наукову бібліотеку (9 підбібліотек);
 • потужний інформаційно-обчислювальний центр;
 • навчальну лабораторію інформатики;
 • відділ технічних засобів навчання.

Усього в НаУКМА 35 аудиторій обладнаних мультимедійним пристроями для проведення занять, що становить 36,8 % від загальної кількості лекційних та аудиторних приміщень.

Придбання матеріалів, інструментів і обладнання здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Їх належний бухгалтерський облік і зберігання забезпечуються відповідно до чинного законодавства.

Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення освітніх програм гарантують досягнення визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання.

У НаУКМА працює університетська бібліотечна мережа, з центром у Бібліотеці Антоновичів.

Наукова бібліотека має 4 читальні зали, а також окрему інтернет-залу на 32 місця. Загальний фонд складає 877 910 примірників; загальний електронний фонд нараховує 127 022 назв (47 баз даних / електронних журналів 61 276, електронних книг — 14 163, мультимедійних матеріалів — 769, Е-газет – 6 852); загальний друкований фонд — 750 888 примірників, 25 фондів архівних документів особового походження; розвивається електронний фонд (власна електронна бібліотека, інституційний репозитарій. Упроваджена автоматизована бібліотечно-інформаційна система ALEPH (усі бізнес-процеси) —  www.library.ukma.edu.ua (16 читальних залів),

Навчально-методичне забезпечення наявне у публічному доступі на платформі DistEdu.

У межах мережі НаУКМА працює Американська бібліотека ім. В. Китастого НаУКМА (3 читальні зали).

Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я студентів та дає можливість задовольнити їхні різнобічні потреби та інтереси:

Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.

Система дистанційного навчання НаУКМА Dist.Edu

Кожному співробітнику і кожному здобувачеві присвоюється електронна адреса корпоративної пошти через ресурс МS Office 365. Цим ресурсом також забезпечено безкоштовний доступ до онлайн-ресурсів бібліотеки університету, спеціалізованих онлайн платформ Serpstat, GooglAnalytic, ARIS Cloud, Creately, Canva; ліцензованих програм Marketing Analytic, Zoom.

Соціальна підтримка студентів забезпечується через органи студентського самоврядування та численні студентські організації НаУКМА (Бадді НаУКМА, Дебатний клуб НаУКМА, Еко-клуб «Зелена хвиля», Музичний простір «Кут», «Радіо КВІТ», «Та Могилянка», «Спудейський вісник», Могилянська театральна спільнота тощо). Відділ по роботі зі студентами забезпечує комплексну систему соціальної підтримки, яка складається з державних пільг і власних ініціатив НаУКМА. Пакет допомоги для кожної категорії студентства прописаний на внутрішньому сайті (під час експертизи можна показати).

Фінансова підтримки студентів, які опинилися в скруті забезпечується за рахунок:

 1. Внесків у розбудову НаУКМА — у випадку різних складних життєвих обставин;
 2. Фонду ім. Дмитра Малюченка — у разі потреби у невідкладному лікуванні / критичні стани;
 3. Стипендії від Асоціації випускників для постраждалих внаслідок війни.

Для всього студентства доступні консультації практичного психолога, консультації та події Центру соціальної роботи, адаптації та підтримки студентства НаУКМА.

У НаУКМА діє Центр кар'єри та працевлаштування студентів та випускників.

Передбачено надання матеріальної допомоги та заохочення студентам і аспірантам НаУКМА — Наказ №36 від 30.01.2017 р. (дію Наказу призупинено на період воєнного стану).

У 2022 році в рамках проєкту Ukraine digital: Ensuring academic success in times of crisis Німецької служби академічних обмінів (DAAD) і за підтримки фінансування Федерального міністерства освіти і науки (BMBF), Університет Бі́лефельда, Німеччина, надано стипендії 50 (п’ятдесяти) студентам і 50 (п'ятдесяти) викладачам факультету соціальних наук і соціальних технологій, факультету природничих наук НаУКМА, а також студентам і викладачам інших факультетів (котрі потребують особливої уваги і допомоги), які постраждали від повномасштабного вторгнення. Зокрема підтримані студенти і викладачі, що продовжуватимуть навчання / викладання у НаУКМА і залишилися в Україні впродовж осіннього семестру 2022 року. Студенти ФСНСТ і ФПрН, а також інших факультетів (зокрема тих, хто підпадає під категорію 1-2), котрі відповідають критеріям, визначеним нижче, зможуть отримати стипендію в гривневому еквіваленті 1200 Євро (для студентів, які навчалися в НаУКМА до липня 2022 року) або 600 Євро (студенти, які вступили до НаУКМА 2022 року, останнє стосується також випускників НаУКМА попереднього рівня навчання).

Критерії для отримання стипендії для студентів:

 • втрата / поранення членів родини;
 • перебування на окупованих територіях, територіях бойових дій;
 • внутрішньо переміщені особи (ВПО);
 • значні й підтверджені соціально-економічні проблеми, спричинені війною.

Подібні проєкти реалізуються також із Гіссенським університетом, з Європейським університетом Віадріна та HMKW Berlin (University of Applied Sciences).

Під час навчання студенти НаУКМА можуть проживати в гуртожитках університету. До складу мережі соціальної інфраструктури НаУКМА входять:

 • Гуртожитки для здобувачів (на балансі НаУКМА перебувають гуртожитки, розташовані за адресами: м. Київ, Харківське шосе, 17; м. Київ, вул. Олександри Екстер (М.Цвєтаєвої), 14-Б, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 31-А, Київська область, смт Ворзель, вул. Кленова, 6-А.);
 • Медчастина (корпус №1);
 • Культурно-мистецький центр та кінозал (актова зала у КМЦ на 700 місць, актова зала на 200 місць у корпусі №1);
 • Кінозал на 50 місць в корпусі № 9;
 • Спортивна база (спортивний зал, тренажерний зал, зал силової підготовки, гімнастичний зал, оренда доріжки в плавальному басейні);
 • Трапезна (кафетерій у корпусі №3) і дві студентські їдальні на території університету;
 • Кредитна спілка «Поміч».

Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою, зокрема:

 • Затверджено Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення й призначена відповідальна особа;
 • У навчальних корпусах та КМЦ (будівля, в якій розміщено зокрема й приймальну комісію) встановлені зовнішні пандуси й поручні біля входу зовні та всередині будівель біля сходових клітин;
 • Улаштований спеціальний санітарний вузол в корпусі № 4;
 • Проведено попереднє обстеження навчальних корпусів № 1, 3, 4, 6, 7, КМЦ та гуртожитку по вул. Олександри Екстер (М.Цвєтаєвої), 14б для безперешкодного доступу до будівель університету осіб із інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
 • Підписано договір з «Експертно-діагностичним центром» на експлуатаційне обстеження чотирьох ліфтів, що знаходяться в гуртожитках за адресою: вул. Олександри Екстер (М.Цвєтаєвої), 14б, вул. Дж. Маккейна, 31а, Харківське шосе, 17.