ІV рівень акредитації.

Ліцензія: наказ Міносвіти України від 13.07.1994 №229 (вперше), наказ МОН України від 19.03.2021 №33-л (переоформлення).

У НаУКМА діють:

 • 26 освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
 • 35 освітньо-наукових програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
 • 16 освітньо-наукових програм третього (наукового) рівня вищої освіти
 • 6 факультетів
 • 35 кафедр
 • 27 наукових центрів і лабораторій
 • Києво-Могилянська бізнес-школа [kmbs]
 • 3027 вибіркових курсів
 • Підготовче відділення
 • сім підбібліотек у Науковій бібліотеці
 • 27 студентських організацій

Організаційна структура НаУКМА

Управлінська структура НаУКМА

НаУКМА співпрацює зі 120 університетами 35 країн світу, є членом Європейської Асоціації університетів.

У середньому 20% студентів-могилянців беруть участь у міжнародних проектах: літніх школах, конференціях, стажуванні тощо. Детальніше про академічну мобільність ви можете дізнатися на сайті відділу міжнародного співробітництва.

Інноваційність

НаУКМА вперше в Україні запровадив:

 • бакалаврські програми (1992)
 • вільну траєкторію навчання — формування студентом власного навчального плану (Liberal Arts Education — 1992)
 • 100-бальну кредитно-рейтингову систему оцінювання знань (1992)
 • триместрову систему організації навчального процесу (1992)
 • власний університетський диплом (1995)
 • можливість вступу на дві спеціальності (1995)
 • магістерські дворічні програми (1996)
 • докторські програми західного зразка 
 • спеціальності та унікальні школи у співпраці з провідними університетами: соціальна робота, екологія, охорона громадського здоров'я, бізнес-школа, школа журналістики, публічне адміністрування, урядові комунікації
 • єдині в Україні Центр мембранних технологій, Лабораторія генетики та клітинної біології

 

Упроваджені нами освітні зміни були внесені до Закону України «Про вищу освіту» 2014 р.

Першим серед університетів України НаУКМА прийняв Положення про протидію плагіату та академічній недоброчесності.

НаУКМА має 25 будівель загальною площею 64 170,4 кв. м, в т. ч. чотири гуртожитки загальною площею 16 476,8 кв.м.