1. Ця Інструкція регламентує проведення, припинення, відновлення та відпрацювання навчальних занять у випадках, коли під час занять було оголошено повітряну, хімічну, радіаційну тривогу (далі — тривога), а також у разі відключення електроенергії, відсутності інтернет-зв’язку на території України під час воєнного стану.

 

2. У випадку оголошення тривоги слід виконувати Порядок дій працівників, здобувачів освіти та відвідувачів НаУКМА у випадку оголошення тривоги, затверджений наказом НаУКМА від 31 вересня 2023 р. № 282 (додаток 1).

 

3. При оголошенні тривоги в м. Києві організація навчальних занять, що проводяться в приміщеннях НаУКМА (офлайн чи у змішаному форматі), здійснюється на таких засадах:

3.1. Якщо тривогу оголошено за 20 і менше хвилин до закінчення заняття, воно вважається проведеним.

3.2. Якщо тривогу оголошено раніше, ніж за 20 хвилин до закінчення заняття, воно вважається таким, що не відбулось.

3.3. Якщо тривогу оголошено до початку заняття, але вона тривала понад 20 хвилин від його початку, заняття вважається таким, що не відбулось.

3.4. Якщо тривога тривала не більше 30 хвилин і закінчилась не пізніше, ніж за 30 хвилин до закінчення заняття, воно відновлюється у приміщенні, де його було розпочато (мало бути розпочато).

3.5. У випадку, якщо викладач через тривогу, яка оголошувалась до початку заняття, не мав можливості прибути до НаУКМА упродовж перших 30 хвилин заняття, воно вважається таким, що не відбулося.

3.6. Якщо здобувач освіти через оголошену тривогу не міг взяти участь у занятті повністю або у більшій його частині, він має право на відпрацювання згідно із вимогами викладача.

3.7. Під час тривоги заняття може бути продовжене в укритті, якщо дозволяють умови.

 

4. При оголошенні тривоги організація навчальних занять, що проводяться онлайн, здійснюється на таких засадах:

4.1. Якщо тривогу оголошено до початку або під час заняття, однак викладач та щонайменше 20% здобувачів освіти, які присутні на занятті, за їхніми усними заявами перебувають у безпечних умовах (в тому числі за кордоном), заняття продовжується. В такому разі здобувачі освіти, які не перебувають у безпечних умовах, залишають заняття та прямують до укриття. Вони мають право на відпрацювання заняття згідно з вимогами викладача, якщо пропустили понад половину заняття.

4.2. Якщо тривогу оголошено до початку або під час заняття і викладач та/або понад 80 % здобувачів освіти, які присутні на занятті, за їхніми усними заявами не перебувають у безпечних умовах, заняття припиняється.

4.5. Якщо через оголошену тривогу здобувач освіти не мав можливості взяти участь у занятті повністю або у більшій його частині, він має право на відпрацювання заняття згідно з вимогами викладача.

4.6. Відновлення припинених занять здійснюється за правилами, передбаченими підпунктами 3.1 – 3.7 цієї Інструкції.

 

5. У разі відключення електроенергії або відсутності інтернет-зв’язку під час навчальних занять, що проводяться онлайн, їх організація здійснюється на таких засадах:

5.1. Якщо від початку заняття протягом понад 30 хвилин немає зв’язку з викладачем, заняття вважається таким, що не відбулось.

5.2. Якщо під час заняття із викладачем зникає зв’язок, який не відновлюється протягом 30 хвилин, заняття припиняється. Воно вважається таким, що не відбулося в разі якщо зв’язок зник раніше, ніж за 30 хв. до закінчення.

5.3. Якщо через відключення електроенергії або відсутність інтернет-зв’язку здобувач освіти не мав можливості взяти участь у занятті повністю або у більшій його частині, він має право на відпрацювання заняття згідно з вимогами викладача.

5.4. Відновлення припинених занять здійснюється за правилами, передбаченими підпунктами 3.1 – 3.7.

 

6. Відпрацювання занять, що не відбулися в наслідок оголошення тривоги чи відключення електроенергії або через відсутність інтернет-зв’язку, здійснюється на таких засадах:

6.1. Форму відпрацювання занять, що не відбулися, визначає викладач за правилами здорового глузду, враховуючи, зокрема, таке: 1) вид занять (лекції чи семінарські, практичні або лабораторні заняття); 2) форму, в якій мало проводитись заняття (офлайн, онлайн чи змішано); 3) час, протягом якого заняття тривало, якщо було перерване; 4) складність навчального матеріалу та характер запланованих навчальних завдань, форм і методів проведення заняття; 5) час, відведений на опанування теми.

6.2. Заняття може бути відпрацьовано у таких, зокрема, формах: 1) проведення заняття у час, узгоджений з деканатом; 2) надання доступу до відеозапису лекції; 3) надання матеріалів для самостійної роботи з інструкціями щодо виконання та критеріями оцінювання; 4) надання авторських навчальних матеріалів; 5) проведення онлайн консультацій.

6.3. Заняття, яке мало бути проведено в приміщеннях НаУКМА (офлайн або у змішаній формі), може бути відпрацьовано онлайн.