https://www.ukma.edu.ua/index.php/science/doslidzhennya/studentska-nauka

Перший тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів

За результатами першого туру  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2022 , що відбувся в НаУКМА в січні 2022 переможцями визнано:

 • Луцковська Софія, ФСНСТ, дослідження на тему  "Політика протидії гендерній дискримінації та гендерному насильству в університетах: міжнародний досвід для України", наук.кер.  доц.Т.Марценюк
 • Диндо Марина, ФСНСТ, дослідження на тему "Прояви сексизму в українській рекламі на сайті соціальної мережі INSTAGRAM", наук.кер.  доц.Т.Марценюк
 • Щерба Дзвенислава-Марія, ФСНСТ, дослідження на тему "Прояви інтерсекційності в діяльності феміністичного та лесбійського рухів в Україні", наук.кер.  доц.Т.Марценюк
 • Ярош Марта, ФСНСТ,  дослідження на тему "Гендерно зумовлені перешкоди у політичній діяльності серед українських політикинь", наук.кер.  доц.Т.Марценюк
 • Сердюк Андрій, ФІ, дослідження на тему "Імбалансно-графічні графи", наук. кер. ст.викл. С.Козеренко 
 • Сергеєва Валерія, ФГН, дослідження на тему  "Українська абетка» Георгія Нарбута 1917 р.: звукосимволічний та орфографічний виміри", наук.кер. доц. Л.Дика
 • Бородкіна Наталія, ФГН, дослідження на тему "Мовні засоби вираження суб’єктивної модальності в малій прозі Миколи Хвильового", наук.кер. доц. О.Лаврінець 
 • Красінько Ольга, ФГН, дослідження на тему "Кадровий склад поліції Києва у 1803–1859 рр.", наук.кер. проф.М.Яременко
 • Куделя Володимир, ФГН, дослідження на тему "Київська рок-спільнота в роки перебудови", наук.кер. проф.Н.Шліхта
 • Демченко Кирило, ФГН, дослідження на тему "Питання ядерного роззброєння в американо-українських взаєминах (1990–1994)", наук.кер. проф.Н.Шліхта 
 • Сідько Ольга, ФГН,  дослідження на тему "Мовностилістичні особливості сучасних українських художніх фільмів", наук.кер. доц. І. Ренчка
 • Радіонов Олексій, ФГН, дослідження на тему "Проблема тілесності в постмодерністичному дискурсі  Ж. Бодріяра", наук.кер. проф. В.Козловський 
 • Слюсаревський Данило, ФГН, дослідження на тему "Вчення І. Канта про радикальне зло", наук.кер. проф.В.Козловський
 • Євсейчик Анна, ФГН, дослідження на тему "Функціонування та розвиток концепту Неба як Абсолюту в конфуціанстві", наук.кер. доц. С.Головащенко    
 • Гулівата Діана, ФПвН, дослідження на тему "Міжнародно-правове регулювання відповідальності в галузі ядерної енергетики", наук.кер.  доц. В. Непийвода
 • Раєвська Марія, ФПвН, дослідження на тему "Амністія щодо осіб у зв’язку з подіями в ОРДЛО: суб’єкти та зміст", наук.кер. проф. М.Хавронюк
 • Мордас Олена, ФЕН, дослідження на тему "Вплив валютних курсів на стан національних товарних ринків", наук.кер. доц. Н. Слав'юк
 • Томіліна Марія, ФЕН, дослідження на тему "Оцінка й проuнозування рівня інфляції з урахування чинників впливу освітніх каналів трансмісії", наук.кер. доц. О.Прімєрова
 • Шацька Вікторія, ФЕН, дослідження на тему "Концепція «свідомої моди» як фактор впливу на поведінку споживач", наук. кер. доц. О.Воропай
 • Мудрак Владислав, ФПН, дослідження на тему "Світловипромінювальні властивості наноструктурованого ZnO, отриманого методом електролітичного синтезу", наук.кер. проф. Г.Рудько 
 • Корягіна Анна, Варяничко Валерія, ФПН, дослідження на тему "Енергозбереження у ЖКГ" , наук.кер. проф. Є.Хлобистов
 • Корягіна Анна, ФПН, дослідження на тему "Стале використання лісових ресурсів та біорізноманіття в Україні", наук.кер. доц. Л.Горошкова  
 • Клименко Костянтин, Мордюк Ольга, ФПН, дослідження на тему "Енергетична безпека України", наук.кер. проф. Є Хлобистов
 • Заруба Анастасія, ФПН, дослідження на тему "Водні ресурси півдня України та їх раціональне використання", наук. кер. доц. Л.Горошкова
 • Заруба Анастасія, Мордюк Ольга, ФПН, дослідження на тему "Екологічні проблеми водопостачання та водовідведення в Україні", наук.кер. доц. Л.Горошкова
 • Заруба Анастасія, Мордюк Ольга, ФПН, дослідження на тему " Електронна комерція: стан та перспективи розвитку", наук.кер. доц. Л.Горошкова
 • Клименко Костянтин, Варяничко Валерія, ФПН, дослідження на тему "Перспективи виробництва та використання біопалива в Україні", наук.кер. доц. Л.Горошкова
 • Мордюк Ольга, Заруба Анастасія, ФПН, дослідження на тему "Еколого-економічне моделювання параметрів природоохоронної діяльності в Україні", наук.кер. доц. Л. Горошкова
 • Мордюк Ольга, Заруба Анастасія, ФПН  дослідження а тему "Рекреаційні ресурси України", наук.кер. доц.Л.Горошкова
 • Клименко Костянтин, ФПН, дослідження на тему "Оцінка умов сталого використання природно-ресурсного потенціалу прісних водойм", наук.кер. доц. Л.Горошкова
 • Клименко Костянтин, Корягіна Анна, ФПН, дослідження на тему "Спортивний туризм в Україні", наук.кер. доц. Л.Горошкова
 • Клименко Костянтин, Корягіна Анна, ФПН, дослідження на тему "Цифровізація та освіта", наук. кер. доц. Л.Горошкова
 • Рижиков Ігор, ФПН, дослідження на тему "Оздоровчий потенціал півдня України: стан та перспективи", наук.кер. доц. Л.Горошкова
 • Варяничко Валерія, ФПН, дослідження на тему "ІТ-технології на ринку землі України", наук.кер. доц. Л.Горошкова
 • Заруба Анастасія,  Мордюк Ольга, ФПН, дослідження на тему "Електронний бізнес в світі та Україні", наук.кер. доц. Л.Горошкова
 • Клименко Костянтин, Корягіна Анна, ФПН, дослідження на тему "Сталий розвиток урбосистем", наук.кер. доц. Л.Горошкова
 • Тітенко Григорій, ФПН, дослідження на тему "Смарт-технології в управлінні екобезпекою територій", наук.кер. доц. Л.Горошкова
Усі підкомісії першого туру акцентували увагу на високому науковому рівні поданих на Конкурс робіт.

Вітаємо переможців та наукових керівників студентських досліджень. Успіхів!

Другий тур цього року не проводиться: відповідно до Наказу МОНУ №508 від 31 травня 2022 року "Про внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки України від 05.11.2022 №1179 другий тур Конкурсу у 2021/2022 навчальному році відмінено. Усі переможці 1 туру мають бути нагороджені університетами, в яких вони навчаються, відповідно вказаного наказу.

Повернутись