Публікації 2021

Cтатті

Yaremenko M. The sacralisation of the battle of Poltava in the eighteenth-century Russian Empire / Maksym Yaremenko // Studi Slavistici. – 2021. – Vol. 18, Issue 2. – P. 33–55. – https://doi.org/10.36253/Studi_Slavis-11551. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25047

Матеріали конференцій

Яременко М. В. «На престолі плащениця и покривало калом птичим [...] весма перемараны»: стан церков Роменської протопопії у середині XVIII ст. / Яременко Максим Васильович // Науковий вісник Національного музею історії України. – 2021. – Вип. 7. – С. 499–506. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23096

Публікації 2020

Авторські та колективні монографії

  • Імперські ідентичності в українській історії XVIII – першої половини ХІХ ст. : колективна монографія / [Максим Яременко, Володимир Склокін, Володимир Кравченко, Вадим Ададуров, Міхаель Мозер, Остап Середа] ; за ред. Вадима Ададурова і Володимира Склокіна. – Львів : Видавництво Українського католицького університету, 2020. – 300 с.

Підручники, навчальні посібники

  • Яременко М. В. Опис рукописних документів із колекції Національного музею історії України : методичні рекомендації / автор-розробник: Максим Яременко ; Міністерство культури та інформаційної політики України, Національний музей історії України. – Київ : НМІУ, 2020. – 26 с.

Cтатті

  • Яременко М. В. Курс «Історія Гетьманщини» та його тематичне наповнення / Максим Яременко // Docendo discimus – Навчаючи вчимося : (методологія нових ділянок історичного знання та її впровадження у навчальні практики : до 25-річчя кафедри історії НаУКМА) : збірник статей викладачів кафедри / упоряд. Наталя Яковенко, Степан Бліндер ; наук. ред. Наталя Яковенко ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет гуманітарних наук, Кафедра історії. – Київ : Дух i Лiтера, 2020. – С. 124–134. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17381
  • Яременко М. В. Наречення імені та пошанування східнослов’янських святих в українсько-російських контактних зонах наприкінці XVIII ст. / Яременко М. В. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2020. – Т. 3. – С. 87–102. – https://doi.org/10.18523/2617-3417.2020.3.87-102. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19136
  • Яременко М. В. Плата за спасіння: церковно-релігійне життя у Роменській протопопії другої половини XVIII ст. у світлі грошових витрат (за матеріалами НМІУ) / Яременко Максим Васильович // Науковий вісник Національного музею історії України. – 2020. – Вип. 6. – С. 72–83. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20148

Матеріали конференцій

  • Яременко М. В. Фрагмент архіву Роменської протопопії в колекції Національного музею історії України: подокументний опис / Максим Яременко // В орбіті християнської культури : науковий збірник / за ред. Ігоря
  • Скочиляса та Максима Яременка. – Львів : Український католицький університет, 2020. – С. 239–272. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19393
  • Яременко М. В. Синодальна стандартизація та її наслідки для Київської митрополії у ХVIII ст. / Максим Яременко // Українське православ’я в еклезіологічному, політичному та культурному вимірах : збірник доповідей наукових конференцій / [за заг. ред. О. Сагана] ; Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України [та ін.]. – Київ : [Ультрадрук], 2020. – С. 52–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20136

Інше

  • Київська академія в колекції Національного музею історії України : альбом-каталог / упоряд.: Максим Яременко, Ярослав Затилюк ; фотозйомка: Дмитро Клочко, Вікторія Сідорова ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний музей історії України. – Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2020. – 177 с. : іл.
  • Яременко М. В. Стратегії інтеграції річпосполитських уродженців у соціальний простір Російської імперії у XVIII ст.: випадок священика Павла Лобка / Максим Яременко // Імперські ідентичності в українській історії XVIII – першої половини ХІХ ст. : колективна монографія / за ред. Вадима Ададурова і Володимира Склокіна. – Львів : Видавництво Українського католицького університету, 2020. – Розд. 1. – С. 45–74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19394