Час плинний, Києво-Могилянська академія вічна

Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА)
Перейти до https://www.ukma.edu.ua/

 

Школа громадського здоров’я

Контакт

Віленський Андрій Борисович

Інша інформація

Інша інформація

Освіта

 1. Український державний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця. Спеціальність «Педіатрія». Кваліфікація «Лікар-педіатр». Диплом ЛМ №000557 виданий 30 червня 1994 р.
 2. Національна академія державного управління при Президентові України. Спеціальність «Державне управління». Кваліфікація «Магістр державного управління». Диплом з відзнакою КВ №35631776 виданий 28 лютого 2009 р.
 3. Диплом кандидата наук з державного управління ДК №020994, виданий 03 квітня 2014 р. із спеціальності «Механізми державного управління».

Підвищення кваліфікації (за останні 5 років)

 1. Сертифікат спеціаліста №00489 виданий 29.10.2015 р. НМАПО ім. П.Л. Шупика про підтвердження звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Педіатрія».
 2. Посвідчення № 36715 видане 26 червня 2014 року про підтвердження вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я».
 3. Посвідчення про проходження підвищення кваліфікації № 2184 від 16 липня 2014 р. , видане НМАПО ім. П.Л. Шупика ТУ «Актуальні питання дитячої неврології».
 4. Посвідчення про проходження підвищення кваліфікації № 518 від 30 листопада 2016 р. , видане НМАПО ім. П.Л. Шупика ТУ «Актуальні питання педіатрії».

 

Перелік публікацій за останні 5 років

 1. Віленський А.Б. Реалізація прав дітей-пацієнтів при наданні медичної допомоги в Україні /Лікарська справа/Врачебное дело. – 2015. – 1-2 (1133). – С.177-179.
 2. Палатна Л.О., Віленський А.Б., Пранік Н.Б.,Ренчковська С.О. Особливості перебігу норо- та аденовірусної кишкових інфекцій у дітей//Актуальная инфектология. – 2015. - №1 (6). – С. 34-39.
 3. Andriy Vilensky, Nataliia Pranik, Svitlana Renchkovska. Peculiarities of Viral Gastroenteritis in Children and Availability of Inpatient Care in this Condition. European Academy of Paediatrics, Congress and Master Course. 17-20 September 2015, Oslo, Norway. Medicine Tropical Paediatric, Diseases Infectious: III Session Poster 45:11 2015, 20 September. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2015.eapcongress.com/wp-content/uploads/2015/11/EAP-1021-766-DiskonKey_4.pdf
 4. Krepak M., Platonova O., Vilenskiy A., Veselova T., Gayevska O. Health Status of the Children Who Were Born after In Vitro Fertilization in Clinic “ISIDA” Pediatric department //Eur. J. Pediatr. – 2017. – 176. - P. 1546.
 5. M.Krepak, A.Vilenskyi. Health Outcomes of Children Conceived by In Vitro Fertilization in Clinic "ISIDA-IVF" LCC./7TH CONGRESS OF THE EUROPEAN ACADEMY OF PAEDIATRIC SOCIETIES. 30.10.-03.11.2018. Paris, France. Congress and Master Course. Scientific Program. – P. 164 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.morressier.com/article/health-outcomes-children-conceived-vitro-fertilization-clinic-isidaivf/5b5f433db56e9b005965b8d8
 6. Віленський А.Б. Сучасний стан та перспективи розвитку державного регулювання акредитації закладів охорони здоров’я в Україні// Інвестиції: практика та досвід. – 2018. - №6.-С.61-65. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5998&i=12

 

Науковий стаж

30.11.2010–13.11.2013 аспірант очної форми навчання кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України. Участь у НДР на громадських засадах

01.10.2004–30.09.2007 – асистент кафедри дитячих та підліткових захворювань НМАПО ім. П.Л. Шупика (за сумісництвом).

12.01.2000–30.09.2004 – молодший науковий співробітник відділу патології та фізіології опорно-рухового апарату Інституту геронтології АМН України (за сумісництвом).