Доступ до публічної інформації

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» Національний університет «Києво-Могилянська академія» надає публічну інформацію. Перед оформленням інформаційного запиту необхідно ознайомитись з Інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання та заповнити затверджену форму.

 

 

 

 Назва документа  Реквізити
I. Загальні нормативні документи
1 Статут НаУКМА Наказ МОН України від 11.03.2011 р. № 219
2 Ліцензія

Наказ Міносвіти України від 13.07.1994 № 229 (вперше)

Наказ МОН України від 23.12.2016 № 1513л (переоформлення)

3 Сертифікат Наказ МОН України від 07.07.08 р. № 2180 л
4 Правила внутрішнього розпорядку Ухвала 13 сесії АК НаУКМА від 7.04.2005
5

Колективний договір

Ухвала сесії АК НаУКМА від 7.04.2005
II. Стратегія розвитку НаУКМА на 2015-2025 р.р.
III. Склад керівних органів
IV. Колегіальні органи (положення про комісії, комітети, ради та їх персональний склад)
V. Положення про структурні підрозділи
VI. Документи із організації освітнього процесу
VIІ. Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
VIІI. Правила прийому до НаУКМА
1 Умови вступу до НаУКМА на бакалаврські та магістерські програми  
2 Умови вступу до аспірантури  
3 Умови вступу на докторські програми та програми Ph.D.  
4 Розмір плати за навчання  
IX. Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації і вакансії
Х. Річний звіт президента НаУКМА
ХІ. Фінансово-економічна діяльність та Положення, порядки про платні послуги
1 Розмір плати за додаткові навчальні послуги  
2 Кошторис на поточний рік  
3 Звіти про надходження та використання коштів  
4 Річний фінансовий звіт  
5 Використання бюджетних коштів у розрізі програм  
6 Штатний розпис на поточний рік (в т.ч. зведений)  
7 Інформація щодо проведення тендерних процедур (в т.ч. річний план закупівель)  
8

Положення про надання платних послуг

 
ХIІ. Студентське життя
ХІIІ. Стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів, грантові та конкурсні програми
XIV. Діловодство
XV.  Міжнародна діяльність
XVI. Наукова діяльність
1 Положення про наукові центри та лабораторії Вчена рада НаУКМА, протокол №3 від 14.10. 2004
2 Положення про спеціалізовані Вчені ради Вчена рада НаУКМА, протокол №5 від 22.12. 2006
3 Про дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії Наказ, №743-І від 13.11. 2009
4 Про дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора наук, відгуки опонентів Вчена рада НаУКМА, протокол №3 від 13.10. 2011
5 Наукові доповіді, монографії  
XVII. Засади запобігання і протидії корупції
XVIII. Доступ до публічної інформації

 

Ліцензування та акредитація

наказ МОНУ 1408 л "Про ліцензування освітньої діяльності"(ліцензування спеціальності 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії)

наказ МОНУ 1397 л "Про ліцензування освітньої діяльності"(ліцензування спеціальності 053 "Психологія")

Висновок експертної комісії з акредитації спеціальності 8.03050701 "Маркетинг"

Висновок експертної комісії з акредитації напряму підготовки 6.040101 Хімія та спеціальності 8.04010101 Хімія

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи галузі знань 1501 «Державне управління» підготовки магістрів спеціальності 8.15010008 «Публічне адміністрування»

Висновок експертної комісії про первинну акредитаційну експертизу підготовки фахівців галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 8. 02030204 «Археологія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

Висновок експертної комісії про первинну акредитаційну експертизу підготовки фахівців напряму підготовки 6.130102 Соціальна робота

 

Положення про структурні підрозділи та Накази

Наказ "Про Комітет з якості освіти Вченої ради НаУКМА"

Наказ "Про затвердження Положення "Про організацію освітнього процесу в НаУКМА"

Положення про Видавничу раду НаУКМА

Положення про Раду наукової бібліотеки

Положення про запобігання плагіату та впровадження практики незалежного цитування у навчальному процесі НаУМА

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених НаУКМА

Наказ про порядок візування угод з фінансово-господарської діяльності НаУКМА

Положення та посадові обов`язки планово-фінансового відділу

Положення "Про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НаУКМА"

Положення про запобігання плагіату та впровадження практики належного цитування у навчальному процесі НаУКМА

Положення про аспірантуру докторантуру
Положення про відділ вих роботи та дозвілля
Положення про відділ кадрів та роботи з персоналом
Положення про відділ матеріально-техн забезпечення
Положення про відділ по контролю та діловодству
Положення про відділ техн засобів навчання
Положення про експл-техн відділ
Положення про інформ-обчислювальний центр
Положення про навчально-методичний відділ
Положення про навч-культурологічну лабораторію
Положення про наукову бібліотеку
Положення про редакційно-видавничий відділ
Положення про студент. гуртожиток
Положення про юридичний відділ
Положеня про студентський відділ кадрів

Кошторис

Кошторис на 2016 рік:

частина 1

частина 2

частина 3

Кошторис НаУКМА на поточний рік

Уточнений план використання бюджетних коштів НаУКМА на 2015 рік

частина 1,

частина 2.

План придбання предметів, матеріалів та обладнання за рахунок спецфонду (плата за послуги) на 2016 рік:

частина 1,

частина 2,

частина 3.

План оплати послуг (крім комунальних)за рахунок спецфонду (плата за послуги) на 2016 рік:

частина 1,

частина 2,

частина 3.

План придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок спецфонду (плата за послуги) на 2016 рік.

Розмір плати за навчання та надання додаткових освітніх послуг

УВАГА! Змінились реквізити для сплати за навчання для студентів 2-4 р.н. бак.програм та 2 р.н. мп 
 
1 частина – до 01 серпня,
2 частина – до 20 грудня 
 
Порядок оплати за навчальні послуги  Національного університету «Києво-Могилянська академія»           
у відділеннях Приватбанку(д ог.№4 від11.12.2002р.та додаткової угоди№2 від19.07.2005р.)
 
Реквізити для перерахування платежів:
          О д е р ж у в а ч: НаУКМА
             Код: 16459396
          Р/р: 31257206113546
          в ДКСУ в м. Києві   МФО 820172
        email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
          У призначенні платежу вказати:
Призначення   сплата за навчання
Код платежу (вкажіть номер контракту) __________________
ПІБ слухача  ______________________________
 Сума ____________       грн. __00коп. ( без ПДВ)
 
Комісія 0.5% стягується з платника
Найближчі відділення ПриватБанку:
1.Контрактова площа, 4 (3-й корп.НаУКМА) пн.-пт. 9-00-18.00
2.Вул.Спаська, 6-А, пн.-пт. 9-00-18.00
3.Вул.Волоська 32/34,  пн.-пт. 9-00-18.00

icon Наказ 281 "Про вартість навчання за Договором про надання освітніх послуг зі спеціальності Психологія"

- наказ №227 від 09.06.2016 р. «Про оголошення набору на курси «Інтенсивний курс англомовної підготовки в НаУКМА»

- наказ №245 від 22.06.2016 р. «Про вартість навчання за Договором про надання освітніх послуг на напрями підготовки та спеціальності НаУКМА»

- наказ №250 від 23.06.2016р. «Про вартість навчання за програмою перепідготовки зі спеціальності «Менеджмент. Стратегічне управління» за Договором про надання освітніх послуг в НаУКМА»

- наказ №188 від 18.05.2016р. «Про початок роботи інтенсивних підготовчих курсів з української мови»

- наказ №204 від 30.05.2016р. «Про вартість переслуховування дисципліни «Фізичне виховання»

- наказ №205 від 30.05.2016р. «Про внесення змін до наказу «№206 від 11.04.2012р.»

- наказ №206 від 30.05.2016р. «Про вартість кредиту ЄКТС (залікового балу) у 2016-2017 навчальному році»

- наказ №84 від 09.03.2016р. «Про початок роботи четвертого етапу вечірніх підготовчих курсів з англійської мови»

- наказ №127 від 25.03.2016р. «Про початок роботи четвертого етапу недільних підготовчих курсів з англійської мови»

- наказ №128 від 28.03.2016р. «Про початок роботи інтенсивних підготовчих курсів з української мови»

- наказ №129 від 28.03.2016р. «Про початок роботи інтенсивних підготовчих курсів з літератури»

- наказ №130 від 28.03.2016р. «Про початок роботи інтенсивних підготовчих курсів з історії України»

- наказ №131 від 28.03.2016р. «Про початок роботи інтенсивних підготовчих курсів з математики»

- наказ №36 від 01.02.2016р. «Про початок роботи інтенсивних підготовчих курсів»

- наказ №74 від 01.03.2016р. «Про початок роботи вечірніх підготовчих курсів з біології»

- наказ №88 від 10.03.2016р. «Про проведення курсу «Елементарна математика – допомога вищій 2» понад обсяги, встановлені навчальними планами»

- наказ №90 від 10.03.2016р. «Про початок роботи інтенсивних підготовчих курсів»

наказ №31 від 29.01.2016р. «Про початок роботи третього етапу недільних підготовчих курсів з англійської мови»

наказ №32 від 29.01.2016р. «Про початок роботи недільних підготовчих курсів з української мови»

наказ №33 від 29.01.2016р. «Про початок роботи недільних підготовчих курсів з математики»

наказ №34 від 29.01.2016р. «Про початок роботи недільних підготовчих курсів з історії України»

наказ №35 від 29.01.2016р. «Про початок роботи недільних підготовчих курсів з літератури»

наказ №38 від 02.02.2016р. «Про початок роботи вечірніх підготовчих курсів з математики»

наказ №438 від 11.11.2015 р. «Про початок роботи другого етапу вечірніх підготовчих курсів з англійської мови»,

наказ №450 від 27.11.2015 р. «Про початок роботи другого етапу недільних підготовчих курсів з англійської мови»,

наказ №5 від 13.01.2016р. «Про початок роботи третього етапу вечірніх підготовчих курсів з англійської мови»,

наказ №9 від 15.01.2016 р. «Про початок роботи вечірніх підготовчих курсів з історії України»,

наказ №10 від 15.01.2016 р. «Про початок роботи вечірніх підготовчих курсів з літератури»,

наказ №14 від 19.01.2016 р. «Про початок роботи вечірніх підготовчих курсів з української мови»,

наказ №359 від 29.09.2015 р. "Про проведення курсу "Елементарна математика - допомога вищій І" понад обсяги, встановлені навчальними планами",

- наказ № 433 від 10.11.2015 р. "Про початок роботи підготовчих курсів",

- наказ №282 від 15.07.2015 р. "Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій в НаУКМА"

- наказ №283 від 16.07.2015р. «Про затвердження Положення про порядок надання платних послуг»;

- наказ №326 від 09.09.2015р. «Про початок роботи першого етапу вечірніх підготовчих курсів з англійської мови»;

- наказ №329 від 19.09.2015р. «Про початок роботи вечірніх підготовчих курсів з української мови»;

- наказ №330 від 11.09.2015р. «Про початок роботи вечірніх підготовчих курсів з літератури»;

- наказ №331 від 11.09.2015р. «Про початок роботи вечірніх підготовчих курсів з історії України»;

- наказ №332 від 14.09.2015р. «Про внесення змін до наказу НаУКМА №283 від 16.07.2015»;

- наказ №353 від 24.09.2015р. «Про проведення курсів «Друга іноземна мова» понад обсяги, встановлені навчальними планами»

- наказ №354 від 24.09.2015р. «Про затвердження кошторису доходів та видатків курсів підвищення кваліфікації за спеціальністю 8.13010201 «Соціальна робота»;

- наказ №369 від 02.10.2015р. «Про початок роботи вечірніх підготовчих курсів з історії України»;

- наказ №370 від 02.10.2015р. «Про початок роботи вечірніх підготовчих курсів з літератури»;

- наказ №371 від 02.10.2015р. «Про початок роботи першого етапу недільних підготовчих курсів з англійської мови»;

- наказ №372 від 02.10.2015р. «Про початок роботи недільних підготовчих курсів з української мови»;

- наказ №373 від 02.10.2015р. «Про початок роботи недільних підготовчих курсів з української мови»;

- наказ №374 від 02.10.2015р. «Про початок роботи недільних підготовчих курсів з математики»;

- наказ №375 від 02.10.2015р. «Про початок роботи недільних підготовчих курсів з історії України»;

- наказ №376 від 02.10.2015р. «Про початок роботи недільних підготовчих курсів з літератури»;

- наказ №377 від 05.10.2015р. «Про початок роботи недільних підготовчих курсів з української мови»;

- наказ №378 від 05.10.2015р. «Про початок роботи вечірніх підготовчих курсів з математики»;

- наказ №379 від 05.10.2015р. «Про проведення курсу з англійської мови «Корективний курс англійської мови понад обсяги, встановлені навчальними планами».

- наказ №264 від 01.07.2015р. «Про надання платних послуг з підготовки до вступу до вищих навчальних закладів»

- наказ №265 від 01.07.2015р. «Про початок роботи підготовчих курсів»

- наказ №239 від 18.06.2015р. «Про вартість кредиту ЄКТС (залікового балу) у 2015-2016 навчальному році»

- наказ №240 від 18.06.2015р. «Про вартість переслуховування дисципліни «Фізичне виховання»

- наказ №241 від 18.06.2015р. «Про внесення змін до наказу №206 від 11.04.2012р.»

- наказ №204 від 02.06.2015р. вартість навчання та стажування слухачів курсів НаУКМА та стажерів (іноземних громадян та осіб без громадянства)

- наказ №205 від 02.06.2015р. «Про оплату навчання іноземних громадян та осіб без громадянства контрактної форми навчання»

– наказ №207 від 02.06.2015р.: «Вартість навчання в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» з 01 вересня 2015 року»

- наказ №390 від 25.07.2012 р. «Про вартість навчання за програмою перепідготовки зі спеціальності «Менеджмент організацій» за Договором про надання освітніх послуг в НаУКМА»;

- наказ №144 від 18.03.2013 р. «Про вартість організації, підготовки та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук»;

- наказ №335 від 05.06.2013 р. «Про вартість навчання та стажування слухачів курсів НаУКМА та стажерів (іноземних громадян та осіб без громадянства)»;

- вартість підготовки аспірантів, докторантів понад державне замовлення, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, а також вартість послуг з підготовки до складання кандидатських іспитів та прийому кандидатських іспитів;

- наказ №158 від 23.05.2014 р. «Про оплату навчання іноземних громадян та осіб без громадянства контрактної форми навчання»;

- наказ №162 від 28.05.2014 р. «Про вартість навчання за договором про надання освітніх послуг на напрями підготовки та спеціальності НаУКМА»;

- наказ №167 від 02.06.2014 р. «Про внесення змін до наказу №335 від 05.06.2013р.»;

- наказ №181 від 10.06.2014 р. «Про внесення змін до наказу №206 від 11.04.2012р.»;

- наказ №182 від 10.06.2014 р. «Про вартість кредиту ЄКТС (залікового балу) у 2014-2015 навчальному році»;

- наказ №183 від 10.06.2014 р. «Про вартість переслуховування дисципліни «Фізичне виховання»;

- наказ №216 від 09.07.2014 р. «Про вартість навчання за Договором про надання освітніх послуг за спеціальністю «Публічне адміністрування»;

- наказ №219 від 14.07.2014 р. «Про оголошення набору на курси «Інтенсивний курс англомовної підготовки в НаУКМА»;

- наказ №222 від 15.07.2014 р. «Про надання платних послуг з підготовки до вступу до вищих навчальних закладів»;

- наказ №322 від 06.10.2014 р. «Про проведення курсу з англійської мови «Корективний курс англійської мови» понад обсяги, встановлені навчальними планами»;

- наказ №333 від 14.10.2014 р. «Про проведення курсу «Елементарна математика - допомога вищій 1» понад обсяги, встановлені навчальними планами»;

- наказ №334 від 14.10.2014 р. «Про затвердження кошторису доходів та видатків курсів «Інтенсивний корективний курс англійської мови для студентів-екологів»

- наказ №15 від 16.01.2015 р. «Про початок роботи вечірніх підготовчих курсів з історії України»;

- наказ №16 від 16.01.2015 р. «Про початок роботи вечірніх підготовчих курсів з літератури»;

- наказ №21 від 20.01.2015 р. «Про початок роботи вечірніх підготовчих курсів з української мови»;

- наказ №22 від 20.01.2015 р. «Про початок роботи вечірніх підготовчих курсів з математики»;

- наказ №26 від 21.01.2015 р. «Про початок роботи третього етапу вечірніх підготовчих курсів з англійської мови»;

- наказ №36 від 30.01.2015 р. «Про початок роботи третього етапу недільних підготовчих курсів з англійської мови»;

- наказ №37 від 30.01.2015 р. «Про початок роботи недільних підготовчих курсів з математики»;

- наказ №38 від 30.01.2015 р. «Про початок роботи недільних підготовчих курсів з української мови»;

- наказ №39 від 30.01.2015 р. «Про початок роботи недільних підготовчих курсів з історії України»;

- наказ №40 від 30.01.2015 р. «Про початок роботи недільних підготовчих курсів з літератури»;

- наказ №78 від 03.03.2015 р. «Про початок роботи вечірніх підготовчих курсів з біології»;

- наказ №91 від 13.03.2015 р. «Про початок роботи інтенсивних підготовчих курсів»;

- наказ №99 від 23.03.2015 р. «Про початок роботи інтенсивних підготовчих курсів».

- наказ №98 від 23.03.2015р. «Про початок роботи четвертого етапу вечірніх підготовчих курсів з англійської мови»;

- наказ №100 від 23.03.2015р. «Про початок роботи інтенсивних підготовчих курсів з літератури»;

- наказ №101 від 23.03.2015р. «Про початок роботи інтенсивних підготовчих курсів з історії України»;

- наказ №102 від 23.03.2015р. «Про початок роботи інтенсивних підготовчих курсів з української мови»;

- наказ №114 від 27.03.2015р. «Про початок роботи четвертого етапу недільних підготовчих курсів з англійської мови».

- наказ №161 від 30.04.2015р. «Про початок роботи інтенсивних підготовчих курсів з англійської мови»;

- наказ №162 від 30.04.2015р. «Про початок роботи інтенсивних підготовчих курсів з історії України».

Державні закупівлі

 

 

2016

  {tab-level3=Річний план закупівель} 

Річний план закупівель

Річний план закупівель1

Річний план закупівель2

Річний план закупівель3

Додаток до Річного плану закупівель на 2016 рік

Додаток до Річного плану закупівель1

Додаток до Річного плану закупівель 2

Додаток до Річного плану закупівель3

Додаток до Річного плану закупівель 4

Додаток до Річного плану закупівель 5

Додаток до Річного плану закупівель 6

Додаток до Річного плану закупівель 7

Додаток до Річного плану закупівель 8

Додаток до Річного плану закупівель 9

Додаток до Річного плану закупівель 10

Додаток до Річного плану закупівель 11

Додаток до Річного плану закупівель 12

Додаток до Річного плану закупівель 13

Додаток до Річного плану закупівель 14

Додаток до Річного плану закупівель 15

Додаток до Річного плану закупівель 16

Додаток до Річного плану закупівель 17

Додаток до Річного плану закупівель 18

Додаток до Річного плану закупівель 19

Додаток до Річного плану закупівель 20

Додаток до Річного плану закупівель 21

Додаток до Річного плану закупівель 22

Додаток до Річного плану закупівель 23

Додаток до Річного плану закупівель 24

Додаток до Річного плану закупівель 25

Додаток до Річного плану закупівель 26

Додаток до Річного плану закупівель 27

Додаток до Річного плану закупівель 28

Додаток до Річного плану закупівель 29

Додаток до Річного плану закупівель 30

Додаток до річного плану закупівель 31

Додаток до Річного плану закупівель 32

Додаток до річного плану закупівель 33

Додаток до Річного плану закупівель 34

Додаток до річного плану закупівель 35

Додаток до річного плану закупівель 36

Додаток до річного плану закупівель 37

Додаток до річного плану закупівель 38

Додаток до річного плану закупівель 39

Додаток до річного плану закупівель 40

Додаток до Річного плану 41

Додаток до Річного плану 42

Додаток до Річного плану 43

Додаток до Річного плану 44

Додаток до річного плану 45

Додаток до річного плану 46

Додаток до Річного плану 47

Додаток до Річного плану 48

Додаток до Річного плану 49

Додаток до Річного плану 50

 

2015

{tab-level3=Державні закупівлі}Водовідведення

 


ВодопостачанняЕлектропостачанняТеплопостачання

 

{tab-level3=Річний план закупівель}

Річний план закупівель

Річний план закупівель 1

Річний план закупівель 2

Додаток до Річного плану

Додаток до Річного плану 2

Додаток до Річного плану 3

Додаток до Річного плану 4

Додаток до Річного плану 5

Додаток до Річного плану 6

Додаток до Річного плану 7

Додаток до Річного плану 8

 Додаток до Річного плану 9

Додаток до Річного плану 10 

Додаток до Річного плану 11

Додаток до Річного плану 12

Додаток до Річного плану 13

 

Вакансії

Конкурс на заміщення науково-педагогічних посад 2015-2016 н.р. - оголошення у газеті «Освіта України» від 20 квітня 2015 р. ( №16О)

 

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників - оголошення в газеті «Освіта України» №12 (1469) від 28 березня 2016 року

 

 

hot line

© 2012-2017 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна