• image
 • image
 • image
Previous Next

Запитання

1. Які треба здавати тести ЗНО на конкретну(ні) спеціальність(ності) у 2017 році?

Перелік конкурсних предметів у 2017 році на всі спеціальності НаУКМА, а також вагові коефіцієнти та мінімальний бал сертифікату ЗНО з цих предметів зазначено у додатку 3 до Правил прийому.
Правила прийому на 2017 рік опубліковані у розділі "Абітурієнту", частині "Нормативні документи".

2. Як формується конкурсний бал?

Конкурсний бал для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * ОУ,
де П1, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання (іспитів/співбесід
відповідно до п.3 розділу ІІІ) з першого та другого предметів; П3 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання (іспитів/співбесід відповідно до п.3 розділу ІІІ) з третього предмета; А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 2), ОУ - бал за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в додатку 4.
Невід'ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції
передбачено у додатку 3 до Правил прийому до НаУКМА у 2017 році.
Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною
шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.
Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК),
сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх
добуток, причому:
Для НаУКМА ці коефіцієнти мають такі значення:
РК — дорівнює 1,00
ГК— дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності
(спеціалізації), які передбачені в додатку 4 до цих Правил, та 1,00 в інших випадках;
СК— дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які
здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на
території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках;
ПЧК—1,00
Якщо КБ вступника при відповідному обрахунку перевищує 200, то КБ
встановлюється таким, що дорівнює 200.

У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня
магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для
здобуття ступеня магістра, зараховуються:
а) результати вступних і фахових випробувань (для осіб, які мають освітній ступінь з
іншої спеціальності, середній бал диплома про здобутий ступінь бакалавра враховується
при прийомі документів);
б) для вступу за спеціальністю 081 "Право" - бали єдиного фахового вступного
випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення
зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі складові: тест з права; тест загальної
навчальної правничої компетентності; тест з іноземної мови (англійська, німецька,
французька або іспанська мова). Порядок вступу на навчання та проведення єдиного
фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра
за спеціальністю 081 "Право" з використанням організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється відповідно до
законодавства.

3. Що ще потрібно здавати, крім ЗНО (творчі роботи, іспити)?

Зарахування на бакалаврат на базі повної загальної середньої освіти відбувається лише за ЗНО і атестатом.

4. На скільки спеціальностей та в скільки університетів можна подавати документи одночасно?

Вступники можуть подати до дев'яти заяв на місця державного та регіонального
замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох
спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за
кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

5. Яка вартість навчання за контрактом? Чи можна сплачувати її частинами?

Ціни можна переглянути тут. 

Оплата здійснюється за рік або за семестр.

6. Чи є у вас спеціальність «Перекладач»,«Англійська філологія», «Міжнародне право», «Міжнародні відносини»?


«Міжнародне право», «Міжнародні відносини»

 • НаУКМА готує фахівців бакалаврських та магістерських програм із спеціальності «Правознавство». На факультеті правничих наук функціонує Кафедра міжнародного права і спеціальних правових наук. Тому базові знання із галузі міжнародного права отримують усі студенти факультету. Також кафедра організовує гостьові курси, що їх проводять відомі фахівці з міжнародного права. Наприклад, курс «Проблеми Європейського права» викладає Хосе Роман Леон Лора, представник Єврокомісії в Україні. Гостьовий курс «Змагальне судочинство» викладають американські юристи-практики (USAID).
 • У НаУКМА у межах навчання на бакалавраті можливо закінчити сертифікатну програму « Міжнародний захист прав людини» та отримати сертифікат про здобуття знань та навичок у цій галузі.
 • Факультет соціальних наук та соціальних технологій відкриває бакалаврську програму "Міжнародні відносини". Перший набір заплановано здійснити у 2017 році. 

«Перекладач»,«Англійська філологія»

 • Спеціальність «Англійська філологія» передбачає набуття глибинних знань про історію, особливості розвитку та функціонування англійської мови. Подібні знання можуть отримати студенти бакалаврської програми Філологія. Англійська мова та українська мова та магістерської програми Філологія. Теорія, історія української мови та компаративістика на Кафедрі загального і слов’янського мовознавства.
 • Для студентів бакалаврських програм дворічний курс англійської мови є обов’язковим для всіх спеціальностей. Також студенти мають можливість обрати додаткові спеціалізовані англомовні курси, для журналістів, бізнесу, науковців.
 • Англійська мова в НаУКМА офіційно – друга робоча. А це означає, що багато курсів викладається саме англійською. І навіть готуючись до семінарів з україномовних курсів студенти читають класику і дізнаються про найсучасніші наукові розробки з англомовних статей.
 • У НаУКМА діє ресурсний центр для викладачів англійської мови (ETRC). Він працює за проектом партнерства з Відділом преси, освіти і культури Посольства США в Києві. Завдання центру – удосконалення знань з англійської мови, забезпечення викладачів та випускників, які спеціалізуються у викладанні англійської мови та американознавства, новітньою навчально-методичною літературою. 
 • Для бакалаврів з усіх факультетів функціонує сертифікатна програма «Перекладознавство» , після закінчення якої студенти отримують сертифікат перекладача з англійської мови в додаток до диплому з основної спеціальності.

7. Яка кількість бюджетних й контрактних місць на конкретну(ні) спеціальність(ності)? Статистика за минулі роки (кількість місць ліцензованого обсягу, кількість місць державного замовлення, прохідний бал, кількість заяв на місце)

Обсяг місць державного замовлення щороку доводиться Міністерством освіти і науки України за кілька днів до початку вступної кампанії та публікується на сайті НаУКМА. Статистика вступу за посиланням.

8. Які є пільги? (умови вступу поза конкурсом, першочергового зарахування, вступу за результатами співбесіди або іспитів на базі середньої освіти) 

Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі діють лише при вступі на основі повної загальної середньої освіти (див. пункт 3 Розділу ІІІ Правил прийому в 2017 р.). Для вступників на основі ступеню бакалавра (магістра, ОКР спеціаліста) пільг немає.

9. Коли починається прийом документів? 

У 2017 році прийом документів на програми підготовки бакалаврів триватиме з 12 по 26 липня; на програми підготовки магістрів - з 17 липня по 24 липня.

10. Коли буде відомо, чи проходжу я на бюджет? 

У 2017 році списки рекомендованих до зарахування вступників на бакалаврат та магістратуру буде оприлюднено на сайті НаУКМА 1 серпня не пізніше 12:00. До цього моменту не може бути точно визначено, чи проходить вступник на бюджет. До 1 серпня рейтингові списки на сайті відображають лише статистику подання заяв, а остаточні списки буде сформовано автоматично всеукраїнською базою з питань освіти (ЄДЕБО) на основі конкурсних балів та пріоритетів заяв вступників. 

11. Які потрібно здавати документи? 

Для вступу на бакалаврат:

Для участі у конкурсі на навчання за програмами підготовки бакалаврів вступники, які не мають спеціальних умов для зарахування (пільг) подають електронну заяву на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua. Після оприлюднення списків рекомендованих до зарахування вступникам необхідно подати до приймальної комісії такі документи: 2 копії паспорта (мати при собі оригінал), 2 копії ідентифікаційного номера (мати при собі оригінал), 1 копія приписного для військовозобов`язаних (мати пери собі оригінал), оригінал атестата і додатка до нього, оригінал сертифіката ЗНО, роздруківку балів ЗНО, 4 фотокартки.

 

Для осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом, необхідно особисто подати до приймальної комісії такі документи:

 

 1. копію документу державного зразка про повну загальну середню освіту (або документу про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додатка до нього;
 2. 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 3. сертифікати УЦОЯО із переліком конкурсних предметів із зазначенням балів, визначених правилами прийому НаУКМА;
 4. копію паспорта або свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта (2 примірники);
 5. копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (2 примірники);
 6. для військовозобов’язаних – копію посвідчення про приписку до призовної дільниці або військового квитка (1 примірник).
 7. (за наявності) документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою (по 2 копії).

 

Обов`язково потрібно мати при собі оригінали всіх документів, копії яких подаються. Документи подаються вступником особисто.

 

Для вступу на магістеріум:

 1. копію документу державного зразка про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 2. копію документа, що посвідчує особу та громадянство (2 примірники);
 3. 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 4. копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (2 примірники);
 5. для військовозобов’язаних – копію посвідчення про приписку до призовної дільниці або військового квитка (1 примірник).
 6. творчий доробок для вступу за спеціальністю «Журналістика»
 7. мотиваційна презентація для вступу за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»
 8. дослідницька пропозиція для вступу за спеціальністю «Соціологія»
 9. пропозиція практичного проекту в галузі управління в охороні здоров'я в
  письмовій формі для вступу за спеціалізацією «Менеджмент в охороні здоров'я»

Обов`язково потрібно мати при собі оригінали всіх документів, копії яких подаються. Документи подаються вступником особисто.

 

Інформація щодо творчого доробку, мотиваційної презентації, дослідницької пропозиції та пропозиції практичного проекту в галузі управління в охороні здоров'я є у програмах фахових вступних випробувань на відповідні спеціальності.

12. Скільки років триває навчання (на конкретній магістерській чи бакалаврській програмі) 

Тривалість навчання на всіх напрямах підготовки за ступенем «бакалавр» становить 3 роки 10 місяців. Тривалість навчання на всіх спеціальностях за ступенем «магістр» становить 1 рік 10 місяців.

13. Яку програму підготовки бакалаврів треба закінчити, щоб вступити на магістерську програму «Журналістика»/ "Зв`язки з громадскістю"/«Менеджмент й адміністрування в охороны здоров`я»? 

Вступити до НаУКМА для здобуття ступеня магістра можна на основі ступеню бакалавра, здобутого за будь-якою іншою спеціальністю.

Особи, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
освітнього ступеня, здобутого за іншою спеціальністю, допускаються до конкурсу за
умови відповідності середнього балу диплома про здобутий ступінь бакалавра (на підставі
якого вступник бере участь у конкурсному відборі) критеріям, зазначеним у програмі
вступних випробувань, та проходять додаткове вступне випробування з обраної
спеціальності.

14. На який курс можна вступити після коледжу? Чи є коледж у НаУКМА?

В НаУКМА вступ після коледжу відбувається тільки на загальних підставах (за результатами ЗНО 2017 (або 2016) року лише на перший рік навчання. Свого коледжу в НаУКМА немає.

15. Яку спеціальність обрати? Як буде називатись моя спеціальність після закінчення певної програми навчання? Ким я зможу працювати? Що я буду вивчати? Якими будуть навчальні курси? Умови, зміст навчання на конкретних кафедрах, найкращі й найпопулярніші факультети, найбільш затребувані на ринку праці випускники

Умови, зміст навчання на конкретних кафедрах шукайте в розділі «Освіта», підрозділах «Факультети» та «Кафедри» (бічне меню на сторінках факультетів).

 

На базі однієї освіти можна отримати багато професій. Ключові результати навчання за програмами підготовки бакалаврів та магістрів, фахову компетентність та професійні профілі випускників з прикладами можна дізнатись тут.

 

Також пропонуємо ознайомитися з такими матеріалами на сайті:

16. Як перевестися (або поновитися на навчання) до НаУКМА?

 • Переведення та поновлення до НаУКМА здійснюється відповідно до Положення "Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів".
 • Переведення відбувається під час канікул.
 • Для того, щоб з`ясувати можливість переведення (поновлення), необхідно принести академічну довідку (береться в деканаті) з переліком прослуханих дисциплін у деканат відповідного факультету НаУКМА. В деканаті визначать, чи дозволяє академічна різниця переведення та перевірять, чи наявні вільні місця.
 • Підставою для переведення є заява вступника, підписана ректором попереднього університету та заява на ім’я президента НаУКМА, завізована деканом відповідного факультету. Це може бути заява за зразком. Для поновлення не потрібна згода керівника попереднього ВНЗ.
 • Процедура переведення між країнами унормовується відповідно до Положення "Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів".

17. Чи є бакалаврська програма «Журналістика»? 

Могилянська школа журналістики пропонує навчальну програму маґістра журналістики (MA), наукову програму доктора журналістики (PhD) та програму професійної освіти для працівників медіа «Журналістика цифрового майбутнього» (Digital Future Journalism), а також кваліфікаційну програму «Цифрові медіа в університетах» (Digital Media Universities) для викладачів журналістики вищих навчальних закладів. Наявність маґістерської програми без бакалаврського рівня й прийом на навчання випускників вузів з будь-якою базовою освітою є концептуальними ідеями Школи, що створювалася на абсолютно нових засадах, відмінних від інших українських шкіл. Детальніше про особливості вступу й навчання у Могилянській школі журналістики можна дізнатись на офіційному сайті

18. Чи є у НаУКМА заочна, вечірня, модульна форма навчання (з конкретної спеціальності)? Чи можна отримати другу вищу освіту? 

У НаУКМА існує лише денна форма навчання за всіма спеціальностями бакалаврів та магістрів. Виняток - програма "Публічне управління та адміністрування" для магістрів, яка відбувається за модульною системою.

 

Для тих, хто вже має вищу освіту, можливий вступ на основі диплома бакалавра на будь-яку магістерську спеціальність. Навчання на магістерських програмах триває 2 роки. Форма навчання - денна.  Для вступу необхідно скласти іспити в НаУКМА: тест з англійської мови та фахове випробування. 

Особи, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
освітнього ступеня, здобутого за іншою спеціальністю, допускаються до конкурсу за
умови відповідності середнього балу диплома про здобутий ступінь бакалавра (на підставі
якого вступник бере участь у конкурсному відборі) критеріям, зазначеним у програмі
вступних випробувань, та проходять додаткове вступне випробування з обраної
спеціальності.

Програми іспитів можна переглянути за посиланням ("Програми вступних випробувань 2016 року" у верхній стрічці меню). Програми вступних випробувань у 2017 році будуть опубліковані там само за 3 місяці до проведення іспитів. Звертаємо вашу увагу, що відповідно до Правил прийому до НаУКМА, громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету. 


Також післядипломну освіту (вечірня, заочна, дистанційна форми) пропонує Києво-Могилянська бізнес-школа.

19. Чи можна повторно вступити на бюджет? 

Особи, які не закінчили навчання на бюджеті за ступенем бакалавра або магістра, можуть повторно вступити на бюджет на навчання за цим ступенем. У випадку, коли особа отримала певний ступінь освіти, вона може вступити на бюджет на той самий ступінь за іншою спеціальністю. Якщо особа повторно вступила на бюджет, вона повинна повернути кошти, витрачені державою на її попереднє навчання відповідно до процедури.

 

Це правило також стосується осіб, які мають ОКР спеціаліста, тобто вони можуть вступати на навчання до магістратури на контракт, а у випадку вступу на іншу спеціальність мають право вступати на бюджет за умови відшкодування попереднього навчання.

20. Що таке сертифікатні програми? Хто може на них навчатися?

Сертифікатні програми розраховані на студентів НаУКМА, які здобувають відповідний до вимог сертифікатної програми ступінь освіти з будь-якої спеціальності. Перелік та зміст сертифікатних програм можна дізнатися за посиланням. Студент, який успішно прослухав сертифікатну програму отримує відповідний сертифікат разом із дипломом. Для студентів сертифікатні програми є безкоштовними. Форма навчання - денна. Програми розраховані на кілька років навчання та здійснюються у межах циклу вибіркових дисциплін.

 

Особи, які не навчаються в НаУКМА, можуть стати слухачами сертифікатних програм на платній основі. На деяких програмах можуть організовуватися вечірні заняття за наявності достатньої кількості зацікавлених слухачів. Можливість такого навчання необхідно попередньо уточнювати у керівників відповідних програм.

21. Чи є гуртожитки? Чи далеко вони від корпусів НаУКМА? Скільки коштує проживання? 

 Для студетнів та вступникiв, які потребують поселення у гуртожиток надаються місця за їх наявності. НаУКМА має чотири гуртожитки блочно-коридорного типу, які відповідають санітарним нормам, площею 6,5 кв.м. на одну особу. Гуртожитки розташовані:
1)      Харківське шосе, 17а
2)      Вул. Марини Цвєтаєвої, 14-Б
3)      Вул. Івана Кудрі, 31-а
4)      Смт. Ворзель, вул. Леніна, 6-а (магістри)
Станом на 01.01.2017 року вартість проживання в гуртожитку складає 320 грн/міс.

22. Чи є можливість навчання на військовій кафедрі? Яка процедура зарахування, умови навчання? 

Навчання відбувається на базі військової кафедри КНУ ім. Тараса Шевченка. Триває 2 роки. Запис на 2 році навчання, вчитися на 3 та 4 р.н. (розклад складається з врахуванням навчання на військовій кафедрі). Вартість 2 років навчання (2016 рік) – 20 000 грн. Можлива оплата посеместрово (протягом 2 років можна сплатити у чотири етапи).

23. Підготовчі курси

Підготовче відділення НаУКМА готує старшокласників до написання тестів з дисциплін, що входять до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Навчання базується на шкільних програмах та програмах тестів зовнішнього незалежного оцінювання. На підготовче відділення НаУКМА приймаються громадяни України, які мають повну середню освіту і учні 9-10-11х класів середніх загальноосвітніх шкіл (ліцеїв, гімназій, коледжів) та інші особи з відповідним рівнем підготовки. На курси англійської мови приймаються учні від 14 років. Зарахування до складу слухачів (заочна форма) підготовчого відділення НаУКМА проводиться на підставі укладання Договору про надання освітньої послуги та оплати за повний курс навчання.

 

Випускники підготовчих курсів мають право на першочергове зарахування до НаУКМА й можливість отримати до 10 додаткових балів до загального рейтингу при вступі на природничі спеціальності (див. Додаток 4. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом на навчання до НаУКМА та додаються додаткові бали за результатами навчання на підготовчому відділенні).

 

Курси проходять з таких предметів: українська мова, англійська мова, українська література, історія України, математика, фізика, хімія, біологія.

Форми навчання:

 

 •    заочна – з жовтня по травень, 3 навчальні сесії протягом навчального року під час шкільних канікул, в кінці навчання – підсумковий тест;
 •    вечірня та школа вихідного дня (курси з окремих дисциплін) – від 2-х до 8 місяців, навчання триває з вересня по травень, в кінці навчання – підсумковий тест;
 •    інтенсивні підготовчі курси з окремих дисциплін, що входять до зовнішнього незалежного оцінювання, працюють під час весняних шкільних канікул та протягом травневих свят.

 

Наша адреса: 04070, м. Київ,

вул. Набережно-Хрещатицька, 27,

Бурса (9 корпус), 2-й поверх, кімн. 20-21,

тел. (044) 425 10 47, (044) 425-42-61

24. Чи потрібно подавати медичну довідку 086-о?

 

Медична довідка подається після зарахування в деканат не пізніше 1 вересня. На вступі вона не потрібна.

25. Чи є додаткові стипендії? Підтримка для студентів на контрактній формі навчання?

Так є, стипендії для студентів магістерських програм «Хімія (мембранні та сорбінні процеси та технології)», «Біологія» та «Лабораторна діагностика біологічних систем». Більше інформації знайтете за посиланням.

© 2012-2017 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна